Verzorging

Naast de dagelijkse verzorging is er ook een goede periodieke verzorging van belang. 

 

Goedverzorgde dwerggeiten lopen nu éénmaal minder kans om ziek te worden.

 

Hoeven bekappen

Eens per twee a drie maanden moeten de hoefjes van de geiten worden bijgewerkt.
De frequentie is afhankelijk van de ondergrond waar de dwerggeiten op lopen. Lopen ze veel op een zachte ondergrond dan moet het wat vaker. Lopen ze veel op een harde ondergrond dan slijten de hoefjes op een natuurlijke wijze. Het hoorn groeit langzaam, als een soort teennagel, en als hierop geen onderhoud wordt gepleegd kunnen er beenproblemen ontstaan.

Het bekappen kan door één per­soon worden uitgevoerd maar het is gemakkelijker met twee perso­nen. Eén persoon neemt de geit op schoot en de ander heeft zo de vrije hand om de hoefjes bij te werken. Al het loszittende / over­tollige hoorn moet worden verwijderd. Dit voelt de geit niet, hetzelfde als wanneer bij de mens de nagels worden geknipt. Uiteraard moet niet te diep wor­den gesneden. Het snijden wordt meestal uitgevoerd met een scherp zakmes of met een stanleymes. Als er lange punten zijn ontstaan, kunnen deze met een stevige schaar of een nijptang worden verwijderd. Wanneer dit goed wordt bijge­houden is het geen moeilijke of zware klus. Het bekappen is een klus die u gemakkelijk zelf kunt uitvoeren. Voelt u zich onzeker, laat u het dan eerst voordoen door een ervaren persoon.

 

Ontwormen

Worminfecties met maagdarmwormen komen bij dwerggeiten vaak voor. Daarom is het noodza­kelijk om enkele keren per jaar te ontwormen. Te vaak ontwormen is ook niet goed want dit verhoogt de kans op resistentie van de wor­men tegen het middel. Een weiland waar eerder schapen of geiten gelopen hebben, kan geïnfecteerd zijn met larven die daar via de mest terecht komen. Wanneer deze larven door de dwerggeiten, en vooral de lamme­ren, worden opgenomen, kan dit ziekteverschijnselen veroorzaken. Deze verschijnselen zijn niet altijd even duidelijk. Meestal ziet u dat de mest niet normaal (korrels) is, maar een dikke klont of zelfs diar­ree.

 

Ontwormen kan door middel van een injectie, door een pasta oraal toe te dienen of door een pilletje te geven. Dit pillen is erg zorgvuldig werk. Zorg er voor dat de pil in de slokdarm en niet in de luchtweg komt.
De belangrijkste punten bij het ontwormen zijn:

  • Ontworm alle dieren in het voorjaar voordat ze naar buiten gaan
  • Gebruik een goed ontwormingmiddel. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts.
  • Dien de juiste dosering toe. Dit is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de geit.
  • Ontworm de lammeren als ze minimaal vier tot zes weken oud zijn en minstens twee weken in de weide hebben gelopen.
  • Ontworm niet vaker dan nodig, dit om resistentie te voorkomen. Niet ontwormen is in dit geval beter dan slecht ontwormen.

Luizen en mijten

Vlooien komen bij dwerggeiten niet voor. Wel kunnen ze last hebben van luizen. Luizen zijn met het blote oog waar te nemen. Als uw geiten veelvuldig krabben en schuren, kan dat duiden op luizen. Hier en daar zullen kale plekken verschijnen. Bij de die­renarts of in de dierenspeciaal­zaak zijn uitstekende middelen te verkrijgen om luizen te bestrijden. Sommige middelen zijn in poedervorm, andere zijn vloeibaar waarmee de dwerggeiten inge­wreven of gewassen moeten wor­den. Wanneer u een luizenplaag in de stal heeft, is het verstandig ook het verblijf van de dieren mei een vloeibaar middel te reinigen en ontsmetten. Hiervoor is een rugspuit een prima hulpmiddel.

 

Schurft wordt veroorzaakt door mijten. Mijten zijn minuscule mijt/spinachtige diertjes die gangen graven in de huid. Schurft her­kent u aan kale, meestal witte plekken waar de huid dikker is dan normaal. Later zal er korstvorming optreden. De geiten hebben erge jeuk. Ook tegen schurft zijn goede geneesmiddelen te verkrijgen.