Aanmelden geboorte lammetjes Noord-Nederland

Hieronder het formulier om lammetjes op te geven voor het stamboek bij de vereniging Noord-Nederland. Dit moet binnen de 8 dagen na de geboorte en tevens dient u 3,50 euro per lammetje over te maken op IBAN-nummer NL 62 RABO 0305 2324 28 t.n.v Dwerggeitenvereniging Noord-Nederland.
U hoeft alleen maar de lammetjes op te geven die u in het stamboek wilt hebben (dus bijvoorbeeld bij geboorte van 3 bokken en u wilt maar 2 opgeven, dan geeft u hier ook 2 op), het aantal welke u hier opgeeft, moet u ook betalen aan de vereniging (à 3,50 euro).

 

Let op standaard staat het aantal lammetjes op 2, bij meer of minder het aantal aanpassen, zo verandert het aantal velden en moet u steeds alle velden invullen die zichtbaar zijn.

 

Mocht u problemen hebben met het invullen, dan kunt u een mail sturen naar Hilko Wiersma of naar registratiebureau Noord-Nederland.