Voeding

Dwerggeiten die geen lammeren zogen, krijgen voldoende voedingsmiddelen binnen met gras of ’s win­ters met hooi. Voer wel dagelijks wat krachtvoer bij zodat de dieren aan de benodigde hoeveelheden mineralen en vitaminen komen.

 

Dagelijkse voeding

Een dwerggeit is een herkauwer en heeft vier magen. Ze zal een behoorlijke hoeveelheid ruwvoer op kunnen nemen wat ze in haar rustperiode opnieuw kauwt. In de natuur zal de geit 8 uur eten, 8 uur herkauwen en 8 uur rusten. Het beste kan gewoon hooi als voe­dingsmiddel worden gebruikt. Ook wordt wel erwtenstro, luzernestro of graszaadstro gevoerd maar het gangbare weidehooi, mits goed gedroogd, vinden ze het lekkerst. Van (snij)mais worden de dwerggeiten snel vet, wat niet gunstig is voor de gezondheid, maar in beperkte mate kan het prima als voedings­middel dienen. Voor een dier zon­der lammeren wordt als richtlijn gebruikt dat ze 100 a 200 gram krachtvoer per dag moeten hebben voor de nodige voedingsstoffen als mineralen en vitaminen.

 

Dwerggeiten met lammeren moeten goed bijgevoerd worden om ervoor te zorgen dat er voldoende melk voor de lammeren wordt geproduceerd. De precieze hoeveelheid waarover ze moeten beschikken is moeilijk om in theorie vast te stellen. Een oudere geit met meerdere lammeren vreet behoorlijk wat meer dan een jeugdig dier met één lammetje. Dit zal de praktijk moeten uitwijzen,

Als lekkernij kunt u uw dwerggeiten bijvoorbeeld gedroogd brood, bladeren of appels voeren. Vaak moeten ze dit wel leren eten. Belangrijk is dat dit alleen als bijvoeding wordt beschouwd, niet als hoofdvoeding. Let er altijd op dat er geen schimmel of rot in het voedsel zit.

 

Giftige planten

Dwerggeiten eten bijna alles, maar ook planten die niet goed voor ze zijn. Planten die over het algemeen als giftig worden beschouwd, zoals taxus, nachtschade, rododendron en monniks­kap zijn uiteraard ook niet goed voor dwerggeiten. Zorg dat uw geiten geen giftige planten (kunnen) eten, controleer de wei regelmatig.

 

Snoeiafval

Niet altijd is men zich er van bewust dat er snoeiafval in de wei ligt. Een groot risico zijn de goedwillende buren die snoeiafval in de wei gooien. Omdat veel struiken en kamerplanten giftig zijn voor dieren, is het belangrijk ervoor te zorgen dat snoeiafval niet binnen het bereik van uw dieren komt.

 

Watervoorziening

Een dwerggeit dient de hele dag te beschikken over vers drinkwater. Hiervoor zijn twee systemen geschikt. Een emmertje met water die zo in het hok moet worden geplaatst dat de geit er niet in kan keutelen en morsen. Het liefst op enige hoogte dus. Het nadeel van deze methode is dat u elke dag de emmers moet verschonen voor het noodzakelijke verse drinkwater.

 

Een systeem dat steeds meer in dwerggeitenstallen wordt gebruikt is het drinknippelsysteem. Een systeem dat in de varkenssector al vele jaren met succes wordt gebruikt. Centraal in de stal is een WC-stortbak geïnstalleerd die aan­gesloten is op de waterleiding. Met een vlotterbak wordt het water op het juiste niveau gehouden. Op deze wijze staat er op de nippel waar de geit aan drukt geen druk. De nippels dienen in de hokken op een hoogte van ongeveer 55 cm te worden bevestigd. Het voordeel hiervan is dat de dieren altijd over water beschikken wat nagenoeg dezelfde temperatuur als de omge­ving heeft en dat het weinig werk met zich mee brengt. De geiten moeten er even aan wennen maar in de praktijk levert dit geen pro­blemen op. Een dwerggeit is een nieuwsgierig dier, ze gaat wel op ontdekkingsreis. Een nadeel van de drinknippels is dat ze kunnen gaan lekken of door een bepaalde manier van drinken de dieren meer water kunnen gaan gebruiken.