Verenigingsnieuws Oost Nederland

Vraagprogramma Open Show Oost Nederland (georganiseerd door district Twente), voor
alle leden van de NFD op zaterdag 3 juni 2023
De keuring word gehouden in manege “De Bosruiters”, Ruiterpad 3, 7683 RC Den Ham (UBN
nummer = 2728050) en begint om 10.00 uur. Om 09:30 willen we graag gezamenlijk koffie
drinken. Hans Ruisch en Cor Plomp zijn bereid gevonden deze dag als keurmeester te
fungeren.
Ingeschreven kunnen worden:
– geregistreerde dwerggeiten van alle leeftijdscategorieen
– fokgroepen (moeder-dochter-kleindochter)
– afstammelinggroepen (bij minimaal 2 groepen)
– eigenaarsgroepen (bij minimaal 2 groepen)
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per ingeschreven dier, eventuele groepen zijn gratis (bij
minimale inschrijving van twee groepen). De prijs van de catalogus bedraagt € 5,00 /st.
De inschrijvingen dienen uiterlijk 13 mei 2023 binnen te zijn bij:
O. Koppelman, Nieuwe Beekweg 128, 7548 RK Boekelo.
Inschrijvingen dienen voorzien te zijn van NFD registratienummer en levensnummer van het
desbetreffende dier (ook van de lammeren – indien deze niet duidelijk zijn vermeld wordt de
inzending helaas niet geaccepteerd!)
Geef ook uw e-mail adres aan ons door.
Let op: Er zal een dierenarts bij de ingang van de manege staan, om de dieren te keuren op
o.a. een goede gezondheid. Een zelf ingevulde gezondheidsverklaring dient meegenomen te
worden, ter ondertekening bij de manege door de dierenarts. De kosten voor deze
dierenarts bedragen € 4,– per inzender.
Iedere inzender zal zelf voor de vervoersdocumenten moeten zorgen en is zelf ook volledig
verantwoordelijk voor zijn/haar dieren en voor de entingen (Q-koorts!) die benodigd zijn
voor het tentoonstellen van de dieren.
Verder verwijzen wij u naar het keuringsreglement c.q. regels gezondheidsdienst. Het
keuringsreglement en de voorwaarden staan gepubliceerd in eerdere edities van de
Dwerggeit.
Voor de kinderen zal er na de middagpauze, bij voldoende deelname, een kindershow
gehouden worden. Hierbij gaat het om wie zijn of haar dwerggeitje het mooiste kan
voorbrengen.
Wij hopen op een groot aantal deelnemers, inschrijvingen en bezoekers!
Tot ziens in manege De Bosruiters,