Nieuwe website online

De NFD heeft een nieuwe website.

De website is versneld gepubliceerd, aangezien de oude website niet meer toegankelijk was.

Er zullen nog onderdelen worden aangepast.

De website is opgedeeld in een algemeen deel en een ledenweb.

Alleen leden hebben toegang tot het ledenweb.

Het ledenweb gaat de komende dagen online.