Laatste nieuws en activiteiten

A.L.V.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE N.F.D.
OP VRIJDAGAVOND 8 DECEMBER 2023
LOCATIE: PARTYCENTRUM SCHIMMEL, STATIONSWEG OOST
243, 3951EP WOUDENBERG, 033-286 1213
AANVANG: 19.30 UUR

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter, de heer M. Heijnen
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2022
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Nabeschouwing keuringsseizoen 2023 en financiële overzichten
 5. Exploitatieoverzicht 2022 en kascommissie (NH en ZWN)
 6. Begroting 2024
 7. Afscheid voorzitter Cor Plomp
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Bekendmaking jaarprijswinnaars
 11. Sluiting officiële gedeelte, start informeel gedeelte om alles na te bespreken

onder het genot van een drankje

C. Plomp, voorzitter
K. van Nispen, secretaris

Open show Zuidlaren

Op de laatste keuring van 2023, de Open Show van Zuidlaren, zijn Edze van de Lits van D J Veenstra uit Rottevalle en Ursela 607 v.h. Averheino van de fam. Bruggink uit Haarle de Dagkampioenen geworden. de rest van de uitslagen op het ledenweb.

Keuring Vlierden

Op de O.S in Vlierden zijn Be My Day v.d Balkweit van E de Vos uit Den Ham en Elisha v.d. Lange Weide van P Derks uit Appeltern de Dagkampioenen geworden. Overige uitslagen op het ledenweb.

Nationale keuring Utrecht

Op de Nationale Keuring in Utrecht, zijn de ereprijzen naar België gegaan. Bij de geitlammeren werd Merel van de Steenblookhoeve van M Grosemans uit Diepenbeek (B) dagkampioen. De dagkampioen bij de geiten ging naar de fam. Meiresonne uit Evergem, met Nisje van ’t Reigershof. Overige uitslagen op het ledenweb.

Nationale 2 September

Voor de nationale geitenkeuring van 2 september zijn door 36 inzenders 159 dieren ingeschreven (vorig jaar 147). Er zijn drie eigenaarsgroepen ingeschreven dat is ook eén meer dan vorig jaar. Een mooi aantal dieren om een prachtige hobbydag te beleven