A.L.V.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE N.F.D.
OP VRIJDAGAVOND 8 DECEMBER 2023
LOCATIE: PARTYCENTRUM SCHIMMEL, STATIONSWEG OOST
243, 3951EP WOUDENBERG, 033-286 1213
AANVANG: 19.30 UUR

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter, de heer M. Heijnen
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2022
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Nabeschouwing keuringsseizoen 2023 en financiële overzichten
 5. Exploitatieoverzicht 2022 en kascommissie (NH en ZWN)
 6. Begroting 2024
 7. Afscheid voorzitter Cor Plomp
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Bekendmaking jaarprijswinnaars
 11. Sluiting officiële gedeelte, start informeel gedeelte om alles na te bespreken

onder het genot van een drankje

C. Plomp, voorzitter
K. van Nispen, secretaris